<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Strategie dotyczące opcji binarnych


Mimo, że handel opcjami binarnymi jest stosunkowo prosty, prawidłowe prognozowanie przyszłej ceny instrumentu wcale nie jest łatwym zadaniem. Bez rzetelnej strategii handlowej, prawdopodobieństwo strat może się zwiększyć. Poniżej przedstawiamy różne techniki handlu, które warto rozważyć, by zwiększyć efektywność podejmowanych działań inwestycyjnych.

 • 01

  Preferencje inwestorów

  Na decyzje podejmowane przez inwestorów mogą wpływać działania innych inwestorów podejmowane w ramach tego samego rynku – zajmowanie pozycji długich (long), gdy wydaje się, że wszyscy inni tak robią, lub podejmowanie przeciwnych kroków.


  Niemniej jednak, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o taki „instynkt stadny” ma również istotne wady. Chociaż nastroje inwestorów mogą stanowić cenny wskaźnik sytuacji na rynku, nigdy nie ma gwarancji, że są one jednocześnie rzetelnym źródłem informacji o przyszłych wahaniach cen. Co więcej, większość inwestorów rzadko utrzymuje tę samą pozycję na jednym kierunku ruchu ceny. Nastroje inwestorów zwykle mają się 50:50, co utrudnia trafne prognozowanie trendów wyłącznie w oparciu o nastroje na rynku.

 • 02

  Prognozowanie wahań rynkowych: analiza techniczna

  Inwestorzy często korzystają z metod, które mają pomóc im trafnie przewidzieć wahania rynkowe, zwiększając tym samym szanse na sukces. Najpopularniejszymi technika tego rodzaju są: analiza techniczna i analiza fundamentalna.


  Analiza techniczna obejmuje prognozowanie ruchów ceny w oparciu o historię wahań cenowych danego instrumentu. Ponieważ zachowanie inwestorów jest dość powtarzalne w określonych sytuacjach, analityk techniczny jest w stanie rozpoznać i przewidzieć wahania ceny na podstawie wykresów. Właściwa interpretacja wykresów może pomóc inwestorowi w podjęciu lepszej decyzji inwestycyjnej. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że cena rynkowa danego instrumentu ogółem odzwierciedla wszelkie zewnętrzne informacje dotyczące tego instrumentu. Inwestorzy muszą jednak zawsze pamiętać, że zachowanie inwestorów w przeszłości nie zawsze gwarantuje, że zachowają się oni tak samo w podobnej sytuacji w przyszłości.

 • 03

  Prognozowanie wahań rynkowych: analiza fundamentalna

  O ile analitycy techniczni zajmują się identyfikowaniem trendów w oparciu o historyczne dane rynkowe, analiza fundamentalna polega na śledzeniu sprawozdań finansowych, raportów ekonomicznych i wydarzeń gospodarczych, które mogą odzwierciedlać kondycję danego instrumentu lub wpłynąć na jego cenę.


  Śledzenie na bieżąco globalnych wydarzeń i informacji finansowych może przełożyć się na zyski osiągane w oparciu o krótkoterminowe trendy rynkowe. Na przykład, zmiany polityki rynkowej, katastrofy naturalne i publikacje raportów gospodarczych mogą spowodować wzrost lub spadek wartości danej waluty. Inwestorom może także przydać się ogólna wiedza o stanie gospodarki oraz monitorowanie zmian stóp procentowych i wiadomości na temat poziomu produkcji, zarobków, zatrudnienia, PKB lub zarządzania – w zależności od tego, w jakie aktywa inwestują.

 • 04

  Na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w opcje binarne?

  Analiza bieżących wydarzeń wymaga zachowania pewnej dozy ostrożności, ponieważ nieprawidłowe wnioski dotyczące wpływu danego zdarzenia na rynek mogą prowadzić do znacznych strat – nieuwzględnienie ważnych czynników może sprawić, że inwestor błędnie zinterpretuje zachowanie rynku.


  Osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z opcjami binarnymi muszą szczególnie uważać na strony lub programy gwarantujące sukces w inwestowaniu w opcje binarne. Chociaż sama idea tej formy handlu jest dość prosta, osiąganie zysków w tym obrocie wcale nie jest łatwe – dlatego wszelkie tego typu obietnice należy traktować z dużą dozą dystansu.


  Wielu inwestorów łączy w swoich działaniach analizę fundamentalną i techniczną w prognozowaniu wahań rynkowych. Wszystkim inwestorom zalecamy korzystanie z tych odmiennych technik i ich przećwiczenie na rachunku demo – pozwoli to na zdobycie cennego doświadczenia i rozważenie strategii, która najbardziej nam odpowiada.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek