<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak handlować opcjami binarnymi


Inwestowanie w opcje binarne jest stosunkowo proste i stanowi alternatywną metodę obrotu walutami. Ponieważ ten rodzaj działalności inwestycyjnej wymaga zdecydowania, który z dwóch możliwych scenariuszy nastąpi w przyszłości, dzięki swojej prostocie może być idealnym rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących możliwości podejmowania prostych decyzji.

Jaką część kapitału należy zainwestować?

Jaką część kapitału należy zainwestować?

Binary_Options_How_Much

Jaką część kapitału należy zainwestować?

Często jest to pierwsza decyzja, którą należy podjąć przed rozpoczęciem inwestycji w opcje binarne. Handel opcjami binarnymi pozwala zdecydować, jaką część kapitału jesteśmy w stanie zainwestować. Należy pamiętać, że w przypadku każdej transakcji lepszym rozwiązaniem jest inwestowanie niewielkiej części posiadanych środków, aby nie stracić zbyt dużo w wyniku jednej transakcji, co mogłoby spowodować stratę całej wartości rachunku, jeżeli rynek nagle odwróci się na naszą niekorzyść. Im więcej zainwestujemy, tym więcej możemy zyskać, ale ewentualne straty również mogą być większe.

Jak zdecydować, jaką pozycję zająć?

Binary_Options_Which_Way

Jak zdecydować, jaką pozycję zająć?

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji, czy cena instrumentu wzrośnie czy spadnie w określonym przedziale czasu (w przypadku handlu opcjami typu one touch, czy przetnie wskazane poziomy w górę lub w dół). Warto codziennie poświęcić trochę czasu na analizowanie zachowania instrumentu, w który inwestujemy, a także sytuacji na rynkach, które mogą wpłynąć na jego cenę. Monitorowanie bieżących wydarzeń oraz komunikatów firm i raportów gospodarczych, które mogą wpłynąć na cenę instrumentu, może potencjalnie pomóc dokładniej przewidzieć wahania ceny.

Jak długo można trzymać otwartą pozycję?

Binary_Options_How_Long

Jak długo można trzymać otwartą pozycję?

ETX Capital oferuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe opcje binarne, dzięki czemu można samodzielnie zdecydować, jaki przedział czasu jest najbardziej optymalny pod kątem naszego stylu inwestowania. Można bowiem zajmować pozycję zarówno na opcjach 60-sekundowych, jednogodzinnych, jak i jednodniowych – w zależności od tego, co bardziej nam odpowiada. Opcje 60-sekundowe i jednogodzinne są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla inwestorów lubiących ryzyko i adrenalinę. Opcje jednodniowe to z kolei lepsze rozwiązanie dla tych, którzy wolą dłuższe inwestycje.

Inwestorzy często mają możliwość zamknięcia transakcji przed oficjalnym terminem wygaśnięcia opcji. Ewentualnie, mogą wydłużyć okres otwarcia pozycji.


Otwórz rachunek

Otwórz rachunek