<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Strategie dotyczące handlu surowcami


Obrót towarami obejmuje najczęściej wykorzystywane światowe zasoby naturalne. Klienci ETX Capital mogą korzystać z szerokiej gamy różnych surowców zbywalnych, takich jak m.in. miedź (Copper), kukurydza (Corn), srebro (Silver) czy ziarna soi (Soybeans). Handlując towarami, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.

 • 01

  Znajdź swój idealny towar

  Jednoczesny handel na różnych towarach nie jest niczym trudnym ani niemożliwym do zrealizowania. Warto jednak uważać, by nie popełnić błędu przez myślenie, że wszystkie towary funkcjonują na rynku w identyczny sposób. Poszczególne surowce mogą reagować inaczej oraz cechować się różnymi poziomami zmienności i płynności. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z rynkiem surowca, który nas interesuje, by znaleźć ten towar, który najlepiej odpowiada naszemu stylowi prowadzenia transakcji.

 • 02

  Dostęp do bieżących informacji

  Nie można nie doceniać roli, jaką odgrywa wiedza o bieżących wydarzeniach w transakcjach towarowych. Surowce tym różnią się od akcji, że nie ma ryzyka ich przejęcia i nie jest im poświęcana równie duża uwaga w jakimkolwiek kwartalnym sprawozdaniu finansowym. Niemniej jednak, niektóre towary są znacznie bardziej podatne na nagłe wahania rynkowe wywołane różnymi, trudno przewidywalnymi zdarzeniami. Warunki pogodowe, choroby zwierząt gospodarskich, odkrycie nowych złóż ropy: to tylko kilka przykładów sytuacji, które mogą wpływać na ceny produktów rolnych, zwierząt gospodarskich czy nośników energii. Często niemożliwe jest przewidzenie ich wystąpienia, dlatego bycie zawsze na bieżąco z informacjami płynącymi z całego świata może pomóc w szybkim reagowaniu na te zdarzenia, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki wybranego towaru.

 • 03

  Instrumenty powiązane: efekt domina

  Ta strategia najlepiej sprawdza się, gdy łączymy towary z innymi instrumentami handlowymi. Zgodnie z jej założeniami, wahania cen jednego instrumentu mogą mieć wpływ na ceny innego. Przykład: spadek cen ropy (surowca) w drugiej połowie 2014 r. doprowadził do osłabienia notowań giełdowych spółek z sektora energetycznego (akcji) w obrębie wielu instrumentów finansowych. To jeden z powodów, dla których wielu inwestorów uwzględnia co najmniej jeden surowiec w swoim portfelu. Pozwala im to na lepsze monitorowanie potencjalnych wahań cen akcji spółek związanych z wybranym surowcem. Warto jednak pamiętać, że ta strategia sprawdza się najlepiej w przypadku doświadczonych inwestorów, bo niestety może łatwo prowadzić do błędnych interpretacji dotyczących ewentualnej reakcji akcji na wahania ceny surowca.
  Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki okażą się pomocne. Szczegółowe informacje dotyczące obrotu towarami znajdują się w zakładkach: „Czym są towary?” i „Jak handlować towarami?”.

 • 04

  Bezpieczna przystań

  Wielu inwestorów traktuje określone towary – głównie metale szlachetne, w szczególności zaś złoto – jako tzw. instrumenty bezpiecznej przystani. Są one bowiem uznawane za dość stabilne, a stabilność nie jest tak prosta do osiągnięcia na pozostałych rynkach. W okresach silnych wahań rynkowych inwestorzy często kupują złoto, ponieważ jest ono postrzegane jako produkt niskiego ryzyka, a więc idealny instrument dla tych inwestorów, którzy chcą przeczekać gwałtowne zmiany i wznowić aktywność po ich przeminięciu.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek