<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Handlować Surowcami


Obrót towarami wygląda w dużej mierze tak samo, jak w przypadku większości instrumentów handlowych. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać różne towary, by osiągać zyski przez ich późniejszą sprzedaż po wyższej cenie niż cena zakupu lub przez odkupienie towaru za cenę niższą od ceny jego sprzedaży.

Istota handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) polega na tym, że inwestorzy fizycznie nie posiadają danego towaru, lecz zawierają transakcję na wahania jego cen.

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Rolling_Daily

Kontrakty dzienne rolowane (Rolling Daily) i kontrakty terminowe (Futures)

Inwestorzy mogą wybrać jeden z dwóch różnych rodzajów handlu towarami: kontrakt dzienny rolowany (Rolling Daily) lub kontrakt terminowy (Futures). Zgodnie z nazwą, kontrakty dzienne rolowane są powiązane z aktualną ceną towaru, zaś przedmiotem kontraktów terminowych jest przyszła cena towaru w kolejnych dniach, tygodniach albo nawet miesiącach.

Kontrakty dzienne rolowane są stosowane głównie przez inwestorów preferujących krótkoterminowe transakcje. Jak sama nazwa wskazuje, są one rolowane z dnia na dzień tak długo, dopóki inwestor nie podejmie działań w kierunku zamknięcia transakcji lub wartość transakcji nie spadnie do poziomu równego limitowi środków na rachunku.

Kontrakty terminowe są natomiast zamykane według wyznaczonej daty i godziny. Zgodnie z tym terminem obliczane są zyski lub straty w zależności od stosunku ceny towaru na zamknięciu do ceny towaru na otwarciu transakcji.

Przykładowa transakcja na towary

Przykładowa transakcja na towary

Commodity_Trade

Przykładowa transakcja na towary

Posłużmy się przykładową transakcją na towary. W pierwszej kolejności, inwestujący wybiera preferowany towar. Instrumenty oferowane przez brokerów różnią się między sobą, ale ETX Capital zapewnia swoim klientom bardzo bogatą ofertę, która obejmuje między innymi: metale (złoto, pallad, platyna i srebro), surowce energetyczne (ropa Brent, olej opałowy, gaz ziemny i ropa Nymex) oraz towary rolne (m.in. kukurydza, bawełna, drewno, owies, ziarna soi). Skupmy się na złocie, który jest najczęstszym przedmiotem transakcji na towary.

Oferujemy inwestorom możliwość zawierania transakcji na złocie w formie dziennych kontraktów rolowanych lub kontraktów terminowych. Poniższy przykład dotyczy dziennego kontraktu rolowanego.

Załóżmy, że aktualna cena złota wynosi 1279,6/1280 – pierwsza liczba to cena sprzedaży, a druga to cena kupna. Decydujemy się na transakcję równą 1 GBP za jeden punkt zmiany. Decydujemy się na kupno lub sprzedaż i podejmujemy odpowiednie kroki. Następnego dnia cena złota wynosi 1282,6/1283. Decydujemy się na zamknięcie transakcji.

Jeżeli postawiliśmy 1 GBP na jeden punkt zmiany, a następnie kupiliśmy złoto po cenie 1280 i cena sprzedaży wynosi obecnie 1282,6, to oznacza zmianę rzędu 2,6 na naszą korzyść oraz zysk w wysokości 2,60 GBP. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na sprzedaż złota po cenie 1279,6, a cena kupna wynosi obecnie 1283, oznacza to różnicę rzędu 3,4 – jeśli zamkniemy transakcję w tym momencie, poniesiemy stratę w wysokości 3,40 GBP.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek