<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Porady Dotyczące Handlu Forex


Indeksy to pogrupowane instrumenty, które reprezentują konkretny sektor rynku lub rynek jako całość. Ogólny poziom indeksu giełdowego jest obliczany przez uwzględnienie bieżących cen wszystkich różnych instrumentów wchodzących w skład danego indeksu. Oznacza to, że wahania cen indywidualnych akcji mogą łącznie przekładać się na wzrost lub spadek wartości indeksu.

Najważniejsze indeksy finansowe

Najważniejsze indeksy finansowe

Major_Financial

Najważniejsze indeksy finansowe

Większość najważniejszych gospodarek (w tym wiele rozwijających się) ma przynajmniej jeden indeks finansowy, który łączy w sobie szereg akcji. Do najważniejszych indeksów zalicza się:

- Indeksy S&P 500 i Dow Jones notowane na giełdzie w Nowym Jorku
- Indeks FTSE100 notowany na giełdzie w Londynie
- Indeks DAX30 notowany na giełdzie we Frankfurcie
- Indeks Hang Seng notowany na giełdzie w Hongkongu
- Indeks Nikkei 225 notowany na giełdzie w Tokio
- Indeks Shanghai Composite


Poszczególne giełdy koncentrują się na różnych rodzajach akcji. Niektóre indeksy mają charakter globalny (np. S&P Global 100), a inne obejmują wyłącznie spółki pochodzące z danego kraju. Istnieją także indeksy, które koncentrują się wyłącznie na konkretnych branżach, takich jak indeks NASDAQ, który obejmuje tylko akcje spółek technologicznych.

Niektóre wielonarodowe korporacje emitują akcje, które wchodzą w skład więcej niż jednego indeksu - zwykle krajowego i międzynarodowego. Akcje spółki Alibaba.com są na przykład częścią zarówno indeksu Hang Seng w Hong Kongu- po głośnym IPO w ubiegłym roku - jak i są notowane na giełdzie nowojorskiej. Podobnie, akcje spółki Credit Suisse mogą być obracane zarówno w ramach Swiss Market Index na giełdzie w Zurychu, jak i na giełdzie w Nowym Jorku. Niektórymi indeksami można handlować zarówno w formie kontraktów dziennych rolowanych, jak i kontraktów terminowych, co oznacza, że można nimi obracać albo po cenie bieżącej, albo po cenie uzgodnionej teraz w ramach opcji, która zakończy się automatycznie w określonym terminie.

Handel indeksami z ETX Capital

Handel indeksami z ETX Capital

Oczywiście, możliwe jest handlowanie indywidualnymi akcjami (więcej informacji znajduje się na naszej stronie poświęconej akcjom), ale istnieje też możliwość handlowania indeksem jako pojedynczym instrumentem - kupowanie lub sprzedawanie go w zależności od tego, czy naszym zdaniem ceny akcji objętych indeksem ogólnie wzrosną czy spadną. Taki handel polega zasadniczo na patrzeniu na rynki finansowe z szerszej perspektywy.

ETX Capital oferuje swoim klientom możliwość handlowania wieloma różnymi indeksami, przy czym na platformie ETX TraderPro dostępnych jest aż 20 różnych indeksów, a także wiele opcji na platromie MT4. Jeśli posiadasz już rachunek na platformie ETX Capital, zaloguj się i handluj teraz. Jeśli chcesz otworzyć rachunek na platformie ETX Capital, kliknij tutaj i wypełnij nasz szybki i prosty formularz rejestracji. Jeśli chcesz otrzymać

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek