<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Handlować CFD

Przykładowa transakcja na kontraktach CFD

CFD_Trading

Przykładowa transakcja na kontraktach CFD

Przykładowa transakcja na kontraktach CFD

Jak dokładnie wygląda transakcja na kontraktach CFD? Posłużmy się przykładem transakcji CFD, korzystając z popularnego indeksu DAX30:

Na poniższym teoretycznym przykładzie, cena indeksu DAX znajduje się obecnie na poziomie 9610,5/9611,5, co oznacza, że możemy sprzedać ten niemiecki indeks na poziomie 9610,5 lub kupić go na poziomie 9611,5. Jeśli zdecydujemy się zainwestować 5 GBP w indeks DAX na poziomie 9611,5, nasze ryzyko nominalne będzie kształtować się następująco:

(poziom kupna razy kupowana ilość)

A więc w tym przypadku nominalne ryzyko wyniosłoby:

9611,5 x 5 = 48 052,5

48 057,50 GBP to maksymalna kwota, jaką ewentualnie stracilibyśmy, gdyby wartość indeksu DAX spadła z obecnego poziomu 9611,5 do zera.

Kontrakty CFD i dźwignia finansowa

Kontrakty CFD i dźwignia finansowa

Kontrakty CFD i dźwignia finansowa

Jako forma handlu oparta na dźwigni finansowej, zamiast lokować pełen koszt transakcji (na poziomie 9611,5 x 5 koszt ten wyniósłby 48 057,50 GBP, a więc tyle samo, co ryzyko nominalne), wystarczy zainwestować tylko część całkowitej wartości inwestycji, by zainicjować transakcję. Ta kwota jest obliczana jako odsetek procentowy ryzyka nominalnego. Jeśli marża równa się 1%, wtedy: 48 057,50/100 = 480,575. A zatem, zaokrąglając tę kwotę, 480,58 GBP należałoby zainwestować, by otworzyć pozycję.

Jeśli jednak zdecydowalibyśmy się na sprzedaż indeksu DAX po cenie 5 GBP, a nie jego kupno, cena transakcji wyniosłaby:

9610,5 x 5 = £48 052,5

Kwota, jaką należałoby zainwestować wyniosłaby 1% powyższego iloczynu, czyli 480,53 GBP.

Należy pamiętać, że im wyższa dźwignia finansowa, tym większy jest stopień ryzyka.

Wyniki transakcji na kontraktach CFD

Wyniki transakcji na kontraktach CFD

Wyniki transakcji na kontraktach CFD

Wracając do scenariusza kupna, jeżeli indeks DAX nagle skoczy do poziomu 9613,5/9614,5 i zdecydujemy, że to dobry moment na wyjście z transakcji, zysk z tej transakcji zostałby obliczony w następujący sposób:

kupiona ilość razy liczba punktów, o które nastąpiła zmiana na naszą korzyść.

W tym przypadku zysk wyniósłby zatem 5 x 2, co oznacza, że zyskalibyśmy 10 GBP na transakcji.

Ewentualnie, jeśli sprzedalibyśmy indeks DAX po cenie 5 GBP na poziomie 9610,5 i zamknął transakcję na poziomie 9613,5/9614,5, ponieślibyśmy stratę wynoszącą 5 x 4, ponieważ cena na zamknięciu byłaby o cztery punkty wyższa niż na otwarciu. W tym przypadku, transakcja przyniosłaby nam stratę w wysokości 20 GBP.

Jeśli jednak wartość indeksu DAX spadłaby z poziomu 9610,5/9611,5 do poziomu 9608,5/9609,5, w przypadku kupna indeksu po cenie 5 GBP strata byłaby obliczana w następujący sposób: kupiona ilość x liczba punktów, o które cena zmieniła się na naszą niekorzyść.

W tym przypadku strata wyniosłaby 5 x 3, co oznacza, że stracilibyśmy 15 GBP na transakcji. Z drugiej jednak strony, jeśli sprzedalibyśmy indeks DAX po cenie 5 GBP, nasz zysk wyniósłby 5 x 1, czyli 5 GBP.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek