<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poradnik o handlu CFD

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

PL_buy_and_sell

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

Różnica między KUPNEM a SPRZEDAŻĄ

CFD (Contract for Difference) oznacza z języka angielskiego „kontrakt na różnice kursowe”, czyli różnice między ceną na otwarciu a ceną na zamknięciu transakcji. ETX i pozostali brokerzy tworzą kontrakty w oparciu o bieżące warunki rynkowe. Dla danego kontraktu określana jest zarówno cena kupna, jak i cena sprzedaży, a inwestor może zarówno „kupić” kontrakt, czyli zająć pozycję długą, albo „sprzedać” go, czyli zająć pozycję krótką.

Handel z zastosowaniem dźwigni finansowej

PL_leverage_trading

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, wykorzystujące dźwignię finansową, co oznacza, że inwestujący nie musi faktycznie posiadać aktywa, którym handluje, a depozyt wymagany do zawarcia transakcji może stanowić część wartości inwestycji. To działa w dwie strony: jeżeli rzeczywiste zmiany rynkowe będą zgodne z kierunkiem transakcji, inwestor osiągnie zysk. W przeciwnym wypadku transakcja zamknie się ze stratą, a wysokość strat może przekroczyć wysokość kwoty ulokowanej w transakcji.

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

Zabezpieczenie kontraktem CFD (hedging)

W odróżnieniu od innych form handlu, w przypadku kontraktów CFD inwestorzy korzystający z platformy ETX MT4 mają możliwość zabezpieczenia swoich transakcji, kontraktem nazywanym hedge, co może pomóc w ograniczeniu potencjalnych strat.

Załóżmy na przykład, że na chwilę obecną mamy otwartą pozycję na parze USD/JPY - kupując dolara, założyliśmy pozycję długą, bo spodziewaliśmy się, że notowania USD wzmocnią się w stosunku do japońskiej waluty. Pojawiły się jednak wątpliwości - nie są one na tyle silne, by zamknąć transakcję, ale wystarczające do tego, by poczuć niepewność co do oczekiwanego wzmocnienia dolara.

W innych formach handlu mielibyśmy w takim wypadku dwa wyjścia: zamknąć transakcję teraz lub przeczekać mimo pojawiających się wątpliwości. W przypadku kontraktów CFD możemy jednak jednocześnie otworzyć kolejną pozycję na parze USD/JPY, w której zajmujemy pozycję krótką na dolara - a więc przeciwną do kierunku pierwszej transakcji, która pozostaje otwarta. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD mogą być zabezpieczane wyłącznie za pośrednictwem platformy ETX MT4.

W przypadku nieoczekiwanej zmiany kursu wybranej pary walutowej w kierunku przeciwnym do pierwotnej transakcji - czyli wtedy, gdy dolar osłabi się w stosunku do jena - nadal jesteśmy w stanie uratować sytuację, ponieważ zadziała transakcja zabezpieczająca.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek