<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Handlować Akcjami


Obrót kontraktami na akcje koncentruje się na wartości udziałów danej spółki, na którą zaś często wpływa powszechne postrzeganie kondycji finansowej tej spółki. Krótko mówiąc, jeżeli inwestor uważa, że wartość akcji danej spółki wzrośnie, „kupuje” jej akcje. Jeśli cena tych akcji faktycznie zwiększy się, osiągnie zysk. Jednakże, w przypadku spadku wartości akcji danej spółki, inwestor poniesie straty, jeśli zdecyduje się na zamknięcie transakcji w takim momencie.


Mogłaby zaistnieć także przeciwna sytuacja: jeśli inwestor podejrzewa, że cena akcji danej spółki spadnie, często może „sprzedać” akcje w nadziei, że ich cena spadnie i będzie mógł później odkupić je za niższą cenę. Niemniej jednak, jeśli giełda zareaguje inaczej i wartość akcji wzrośnie, a inwestor postanowi ograniczyć straty i zamknie transakcję, poniesie straty, ponieważ wtedy musiałby odkupić akcje po wyższej cenie niż ta, po której je sprzedał.

Handel akcjami: godziny handlu

Handel akcjami: godziny handlu

Handel akcjami: godziny handlu

Trading_Times

Początkujący inwestorzy na rynku akcji powinni wiedzieć, że inwestując w akcje nienotowane na wielu giełdach, będą w stanie kupić lub sprzedać je tylko wtedy, gdy notowania indeksów obejmujących te akcje będą otwarte. Na przykład, inwestorzy lokujący środki w akcjach spółki Marks & Spencer będą w stanie obracać nimi tylko w godzinach handlu brytyjskim indeksem FTSE100 (8:30 - 16:30). Niemniej jednak, inwestorzy nadal mogą tworzyć zlecenia kupna i sprzedaży poza określonymi godzinami handlu, a zlecenie ta będą realizowane dopiero podczas otwarcia danego rynku.

Handel akcjami: scenariusz biznesowy

Equities_Trading

Profesjonalni inwestorzy lokujący swoje środki w akcjach zwykle ściśle monitorują spółki, których akcje nabywają. Zawsze warto pamiętać o tym, że reakcje giełdy niekoniecznie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Załóżmy, że mamy spółkę, która ma za sobą ciężki kwartał, w związku z czym odnotowała znaczny spadek w sprzedaży swoich bazowych produktów. Naturalnym założeniem byłoby, że wskutek tego cena akcji tej spółki spadnie - w końcu w ostatnich trzech miesiącach najwyraźniej spółka miała jakieś problemy, które wpłynęły na jej kondycję. Jednakże, jeśli w tym samym czasie, w którym spółka publikuje wyniki za poprzedni miesiąc, ogłasza jednocześnie rozpoczęcie nabywania własnych akcji, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że cena akcji wzrośnie, mimo słabych wyników kwartalnych. Inwestorzy, którzy znali tylko część publicznie dostępnych informacji, a nie wiedzieli o pozostałych, mogą potencjalnie stracić, ponieważ cena akcji może zmienić się w innym kierunku niż oczekiwano.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek