<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poradnik Dotyczący Handlu Akcjami


Mianem akcji określa się szereg narzędzi finansowych, ale w swojej najprostszej formie odnoszą się do akcji emitowanych przez każdą spółkę notowaną w obrocie publicznym, które są ogólnie dostępne do nabycia na rynkach finansowych, które znamy jako "rynki akcji". Wszystkie spółki, które wchodzą w skład indeksów finansowych, emitują akcje kupowane lub sprzedawane przez inwestorów.

Co może wpłynąć na wahania cen akcji?

Stocks

Każda akcja ma swoją wartość uzależnioną od tego, jak spółka jest aktualnie wyceniana na rynkach. Mimo, że ceny akcji rzadko kiedy są całkowicie stabilne, znaczne wahania cen akcji często wynikają z wielu określonych czynników:

1. Przychody spółki

1. Przychody spółki

Company_Earnings

1. Przychody spółki

Cztery razy do roku wszystkie spółki notowane w obrocie publicznym ujawniają swoje wyniki finansowe za poprzedni kwartał. Poza szczegółowym informowaniem o przychodach i kondycji finansowej spółki, takie publikacje służą także jako wskaźnik tego, czy bieżąca strategia biznesowa spółki jest skuteczna czy nie. Większe spółki mogą zlecić monitorowanie swoich wyników analitykom finansowych, którzy opublikują prognozy dotyczące przyszłych wyników danej spółki (cena akcji danej spółki może też zmieniać się na skutek publikacji ogólnych prognoz). Nierzadko pojawia się scenariusz, w którym spółka osiąga znaczny zysk, ale nie spełnia oczekiwać, w związku z czym cena jej akcji gwałtownie spada. Podobnie, spółka może ogłosić stratę za ubiegły kwartał, ale jeśli strata jest mniejsza niż prognozowana, cena akcji spółki może wzrosnąć.

2. Ratingi analityków

2. Ratingi analityków

Analyst_Ratings

2. Ratingi analityków

Analitycy rynkowi nie tylko publikują prognozy dotyczące przyszłych przychodów spółki, lecz również publikują stałe ratingi dla wielu najważniejszych spółek w następujących kategoriach: sprzedaj, trzymaj i kup albo underpeform i outperform. Ratingi sprzedaj i kup są dość oczywiste - wyraźnie wskazują na konkretne okazje. Trzymaj wskazuje na to, że analitycy wierzą, że dane akcje i spółka wykazują podobne wahania względem rynku ogólnie lub względem innych akcji z tej samej branży. Underperform sugeruje, że analityk uważa, że akcja będzie zachowywać się dużo gorzej niż na poziomie trzymaj, zaś outperform sugeruje, że analityk wierzy, że zachowanie akcji się poprawi.

Niemniej jednak, ratingi analityków nie powinny być czymś, w co inwestorzy ślepo wierzą. Po pierwsze, nie ma gwarancji, że analitycy mają rację. Po drugie, opinie analityków rzadko kiedy są jednomyślne, a czasem nawet całkowicie ze sobą sprzeczne. Ratingi analityków mogą być przydatne, ale zwykle najlepiej jest używać ich w połączeniu z własnymi analizami.

3. Ogólne informacje branżowe

3. Ogólne informacje branżowe

Wiele spółek notowanych w obrocie publicznym działa w konkretnej branży, takiej jak branża technologiczna, spożywcza bądź górnicza. Czasami ogólne informacje o konkretnym sektorze finansowym mogą wywołać reakcję łańcuchową dla wszystkich spółek w tym sektorze. Na przykład, informacje o tym, że podaż miedzi obecnie przewyższa popyt prawdopodobnie wpłynie ogólnie na notowania akcji spółek wydobywczych, szczególnie tych, które swoje działania koncentrują na miedzi. Czasami jednak informacje o konkretnej spółce z danego sektora mogą mieć efekt domina i wpłynąć na pozostałe spółki z tego samego sektora. Na przykład, w ciężkim dla Tesco roku 2014 cena akcji tej spółki drastycznie spadła, ale wielu bezpośrednich konkurentów spółki w brytyjskiej branży supermarketów również dotknęły spadki cen akcji. Częściowo wynikało to z ogólnego marazmu postrzeganego przez inwestorów na brytyjskim rynku supermarketów, ale marazm ten podkreśliły działania Tesco i załamanie notowań tej spółki.

Inne informacje, które mogą wpłynąć na notowania spółki to spekulacje dotyczące możliwego przejęcia (niezależnie czy prawdziwe czy nie), zmiany kadrowej w spółce czy znaczne modyfikacje strategii biznesowej.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek